Hoppa till sidans innehåll

Föreningens historia


Nedanstående är ett utdrag från protokollbok under tiden 1924-1954.
1930 -   
I december inges samarbete med kommittén för kulturella ändamål till stadsfullmäktige ett förslag till kallbadhus i Gerdsken.
 
1932 -   
Lärarna erhöll vid den kommunala simkursen vardera ett tillägg till arvode á 50:-.
 
1933 -   
Styrelse: Ordf. Fröken Ester Sandin, sekr. o. kassör Korrespondenten Olle Olsson, v.sekr. Fru Kate Strindberg, ledamöter Stadsfogden Gustav Nilsson och Bengt Sunnergren.
» Ordf. erinrade om att under de nio år som förflutit sedan sällskapets tillkomst, verksamheten, på grund av saknaden av ett ordentligt kallbadhus ej kunnat komma igång. Sedan det nya badhuset i Gerdsken den 2 juli 1933 invigts, hade tiden för arbetets igångsättande emellertid kommit. Överlämnades såsom bidrag till kostnaden för det nya kallbadhuset 4 200 kronor till Drätselkammaren. För 25 kronor anskaffades en flaggstång.
 
1934 -   
Styrelse: Ordf. frk Ester Sandin, v.ordf. fru Kate Strindberg, usf herr Gustav Nilsson, sekr o. kassör herr Bengt Sunnergren, materialförv. herr Harry Nilsson.
» Styrelsen beslöt att antaga en siminstruktör E. Hedlund, från Göteborg. För tiden 25 juni-17 juli mot ett arvode av kr 13:30/dag samt dessutom kaffe i badhusets kafé 2 ggr dagligen.
 
1935 -   
Styrelse: Ordf. Ester Sandin, v.ordf. Kate Strindberg, sekr. o. kassör Bengt Sunnergren, förvaltare Sven Nilsson och usf Gustav Nilsson.
» Beslutades om ett klubbmärke. Stiliserad fisk i grönt över 3 guldvåglinjer på vit botten, omgivet av en grön kant med inskriptionen "Alingsås Sim o Livräddningssällskap" i guld. 100 märken till ett pris av 1:70 beställdes.
» Simningens dag hölls söndagen 7 juli.
» Inköptes silkesbaddräkter för Sverker Barkstedt, Håkan Olsson, Elin Andersson och Olof Axberg, samt yllebaddräkt för Folke Flink? (Reservation för efternamnet.)
 
1936 -   
Styrelse: Ordf. Adj. H. Kihlén, v.ordf. Handelsföreståndaren T. Söderholm, sekr. Banktjänsteman Paul Sandén, kassör Banktjänsteman B. Sunnergren, Intendent Olof Axberg.
» Stadsfogden Gustav Nilsson invaldes till hedersledamot i styrelsen.

 

1937 -   
Styrelse: Ordf. H. Kihlén, v.ordf. T. Söderholm, sekr. P. Sandén, kassör B. Sunnergren, Int.Olof Axberg.

 

1938 -   
Samma styrelse som 1937.  
 
1939 -   
Styrelse: Ordf. H. Kihlén, ledamöter: Olle Axberg, Torsten Söderholm, Sven Nilsson Och Birgit Karlsson.

 

1940 -   
Styrelse: Ordf. H. Kihlén, v.ordf. Per-Olof Björkblom, sekr. Birgit Karlsson, kassör G.A. Nilsson, materialförvaltare Anders Tössberg.
» I en klubbmatch mot Mölndal hade utskottet inbjudit Björn Borg och Lennart Brunnhage. Matchen gav ett netto på ca 60:-. Lennart Brunnhage var med i 5 dagar och tjänstgjorde som instruktör i hopp. Direkt ur protokollet: /Utskottets Ordf. hade utlovat en gåva, 1/2 dussin gafflar, modell Viktoria och hade inköpt sådana i nysilver (20:-), men Borg fordrade sådana av äkta silver, vilket Ordf. ansåg sig enl. löfte måste gå med på/.
» Beslöts att anskaffa en svikt för omkring 40:- samt att inköpa 2 st baddräkter á 7.50.

 

1941 -   
Styrelse: Ordf. H. Kihlén, v.ordf. P O Björkblom, sekr. Harry Nilsson, kassör Sven Nilsson, materialförvaltare Anders Tössberg.
» Fyra silkesbaddräkter inköptes för 28.75 och en poloboll för 31.50.

 

1942 -   
Styrelse: Ordf. D:r. Kihlén, v.ordf. P O Björkblom, sekr. Harry Nilsson, kassör Sven Nilsson, intendent Anders Tössberg.
» Beslöts att ingå i Alingsås ungdomsråd. Till kommitté för ungdomsutställningen valdes fruarna Ingvor Eriksson, Vivi Stransberg, herrarna Anders Tössberg, Sven Nilsson, samt D:r Kihlén. 

 

1943 -   
Styrelse: Ordf. Läroverksadjunkt Kihlén, v.ordf. P O Björkblom, kassör Sven Nilsson, int. Anders Tössberg, sekr. Harry Nilsson.

 

1944 -   
Styrelse: Ordf. Läroverksadj. H. Kihlén, v.ordf. P O Björkblom, kassör Sven Nilsson, int. Anders Tössberg, sekr. Harry Nilsson.

 

1945 -   
Styrelse: Ordf. H. Kihlén, v.ordf. P O Björkblom, kassör Sven Nilsson, int. Anders Tössberg, sekr. Harry Nilsson.

 

1946 -   
Styrelse: Ordf. Läroverksadj. H. Kihlén, v.ordf. och v. kassör frk Birgit Kopp, sekr. frk Kerstin Bengtsson, kassör frk Birgitta Ohlsson, int. Anders Tössberg.
» Utdelades standardmedaljer till Kerstin Bengtsson och Ann-Marie Håkansson.

 

1947 -   
Styrelse: Ordf. H. Kihlén, v.ordf. Kerstin Bengtsson, kassör Britta Ohlsson, sekr. Kerstin Larsson, int. Anne-Marie Carlén.
» Entré för tävlingarna skall vara 1:- för äldre och 50 öre för barn.
» En skrivelse från föreningens juniorer att under vintern få spela bandy med föreningen som ekonomiskt stöd avslogs enhälligt.

 

1948 -   
Styrelse: Ordf. H. Kihlén, v.ordf. Britta Ohlsson, sekr. Kerstin Larsson, kassör Anne-Marie Carlén, int. Anders Tössberg.

  

1949 -   
Styrelse: Ordf. H. Kihlén, v.ordf. Britta Ohlsson, kassör Anne-Marie Carlén, int. Erik Johansson, sekr. Anne-Marie Håkanstam?, v.sekr. Jerry Moberg.
» Jubileumsfesten, 25 år, skulle hållas á Stadshotellet, lördagen 5 nov. Inbjudan var repr. från Sparbanken, Stadsfullmäktige, Drätselkammaren, Fritidsnämnden, Svenska Simförbundet, Västergötlands Idrottsförbund. 100 inbjudningskort trycktes.

  

1950 -   
Styrelse: Ordf. H. Kihlén, v.ordf. Kerstin Larsson, kassör Anne-Marie Carlén, sekr. Anne-Marie Håkanstam?, int. Erik Johansson.
» Lars Wahlström anmodades att insamla 1:- per man till Erik Bergwalls minnesfond.

  

1951 -   
Styrelse: H. Kihlén avtackade sig som ordförande av den orsaken, att han ej längre var styrelsemedlem i Fritidsnämndens styrelse. Till ny Ordf. valdes enhälligt Sven Nilsson, v.ordf. Lars Wahlström, sekr. Anne-Marie Håkanstam?, kassör Kerstin Larsson, int. Sven-Olof Eriksson, klubbmästare Ove Skoglund.
» Adjunkt Kihlén valdes enhälligt till sällskapets hedersordförande.
» Ungdomssektionen i polo: Jerry Moberg, Erik Johansson och Sven-Olof Eriksson.
» Ledare för småflickorna: Kerstin Larsson.

  

1952 -   
Styrelse: Ordf. Sven Nilsson, v.ordf. Lars Wahlström, sekr. Anne-Marie Håkanstam?, kassör Kerstin Larsson, int. Gunnar Kristensson.
» Standardmedaljer utdelades till Inga Lill Andersson och Ulla Varholm.

  

1953 -   
Styrelse: Ordf. Lars Wahlström, v.ordf. Gunnar Mårtensson, sekr. Anne-Marie Håkanstam?, kassör Maj-Britt Eklund, int. Ove Skoglund.
» Medlemsavgiften höjdes till 2:-, upp till 16 år. Över 16 år, till 4:-.

 

1954 -   
Herr Hans Bergkvist i första hand och Rådman Bo Ljungberg i andra hand skulle tillfrågas om intresse finns för ett eventuellt ordförandeskap i föreningen.

  


Gamla foton från Alingsås kallbadhus finns på Alingsåsguiden (länken f. n. ur funktion)


Nedanstående pressklipp finns förvarade i FA.

 

541018 NY TID:
Alingsås Sim o. Livräddningssällskap firade på lördagskvällen sin 30-åriga tillvaro. Bland de 70-talet närvarande fanns tre av stiftarna, Ester Sandin, Hans Kihlén och Kate Strindberg.

  

921019 AT: 
ASLS tvåa i Luna Cup. Besegrade t ex S02 för första gången på 10 år.

  

950301 AT: 
Jessica Sagré, Karin Mallbert, Erika Pantzar och tränaren Marika Sagré ingick i Team Västergötland som vann tävlingen i konkurrens med 23 andra klubbar. Simtävlingen avgjordes i tyska Lûbeck.

  

950405 AT: 
Cancersimmet inbringade 107 550 kr. I Alingsås deltog 32 simmare mellan 9-18 år. Tillsammans avverkade de 174 450 meter. Det blir 5 450 meter i snitt per simmare. 43 000 kr blev det i den egna klubbkassan.

  

971008 AT: 
Anders Widell, ny Ordförande. Idag omfattar verksamheten 200 simmare i åldrarna 6-7 år och upp till 18-19 år. Drygt 74 barn och ungdomar står i kö.

  

971111 AT: 
Peter Edvardsson, 16 år, deltog i helgen i sitt allra första junior-SM. Tävlingarna avgjordes i Kristinehamns mycket snabba simhall. Resultat: 200 m frisim, 14:e. 400 m frisim, 11:a. Bland 81:orna var Peter bäst. 400 m medley, 18:e. 1 500 m frisim, 14:e. Peter fick mäta sina krafter mot såväl 17 som 18-åringar.

  


Sammanställt av Ingo 981105.
Uppdaterad: 07 JUN 2016 20:10 Skribent: Manne Johansson

ASLS sponsorer

 

ah

 

flex mass

 

 

 

Sparbanken i Alingsås 

 

  

 maxi

 

 

 

 1231 963 461


 

 


 


 


 


 


 

 


 

Postadress:
Alingsås SLS - Simidrott
Nolhaga Allé 12,
44155 Alingsås

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link